Het leven van een brus

Het leven van een brus zonder vader...
maandag 5 november 2012

De band met school vs studievertraging

Op het windesheim is een project opgestart, dat onderzoek doet naar studieuitval en vertraging. Vorig jaar konden de studenten een vragenlijst invullen en nu zijn de uitkomsten bekend gemaakt. Aangezien ik een studievertrager ben, vind ik deze uitkomnsten erg interessant. Voor mij is het onderzoek te laat, maar ik ben blij dat ik de school kan helpen om in de toekomst studie uitval en vertraging te voorkomen. Het onderzoek van Project Five (Fit & veilig) heeft aangetoond dat de studenten beter presteren als ze een sterke band met hun school ervaren en als er op school aandacht is voor de leefstijl en psychosociale problemen (Windesheim.nl).

Ik herken dat wel. Toen ik in de eerste en tweede klas zat van de opleiding verpleegkunde, zat ik iedere 10 weken in een andere klas, omdat de klassen steeds weer werden opgedeeld door het hoge aantal uitvallers. Ik kon niet echt vriendschappen opbouwen. Mijn echte vrienden had ik thuis in Dronten. Ik miste de vriendschap op school niet heel erg, een maatje met wie je in je tussenuur een kopje koffie kon drinken had ik wel, maar ik had niet iemand met wie je echt je priveleven deelde. Dat maakte wel dat ik me op school alleen kwam om te leren, lachen deden we niet echt. Na school ging iedereen gelijk naar huis, dus wat drinken in de stad zat er niet in. Als ik daar nu op terug kijk mis ik dat wel een beetje. In de derde en de vierde heb ik ook niet echt vrienden gekregen, want ik had bijna geen les. Ik voelde me best wel een beetje alleen. Ik had het gevoel dat niemand mij zou missen als ik er niet was in de les. Als ik bij een docent aanklopte met een vraag, werd ik vaak weer weggestuurd met het antwoord "Kijk maar op blackboard". Gelukkig zijn er wel een aantal leuke docenten, maar bij de meeste docenten durfde ik niet meer met een vraag aan te kloppen. Mijn afstudeer stage van vorig jaar was de druppel. De communicatie tussen stage en school verliep niet echt soepel en ik werd daar de dupe van. Stage verwachtte te veel van mij, de eisen van school waren anders. Stage gaf aan dat zij het zo wilde en dat school het had goedgekeurd en dat ik het maar gewoon moest doen. Als ik dan naar school ging en het probleem voorlegde, kreeg ik gelijk, maar zodra school met stage in gesprek ging, kreeg stage gelijk. Kortom, ik had het gevoel dat er niet naar me geluisterd werd. De druk van stage werd te hoog, ik kon me niet concentreren en helaas redde ik het niet om het af te maken. Ik moest stoppen. In Juli afstuderen zat er niet meer in. In één klap was ik een studievertrager, terwijl ik de drie jaar ervoor makkelijk redde en al mijn studiepunten in mijn zak had zitten. Nu ga ik vol goede moed weer verder met de opleiding, maar mijn studiemotivatie is verdwenen. Ik heb al ontdekt dat motivatie ook een belangrijke factor is bij studiesucces. Nu de extra afstudeeropdracht er ook nog eens bij komt, ligt de druk weer behoorlijk hoog. Als ik in Juli was afgstudeerd, had ik niet te maken met die extra afstudeeropdracht, want die geld voor alle studenten die na 1 januari 2013 afstuderen, laat ik nou net 25 januari klaar zijn...

12 november is er een debat op school over thema's van Project Five Windesheim, tweedekamer leden gaan dan ingesprek met studenten en ik ga daar aan mee doen, ik wil mijn mening graag laten horen over bijvoorbeeld het sociaalleenstelsel, gezondheid op school of studievertraging. Ik vind het project erg belangrijk, misschien omdat ik zelf een studievertrager ben, maar ook omdat ik het welzijn van de studenten in de toekomst belangrijk vind. Voor mij is het te laat, maar voor de studenten in de toekomst nog niet...Windesheim (2012) Sterke band met school kan studievertraging en -uitval voorkomen (webpagina) Project Five Windesheim, Zwolle
URL: http://www.windesheim.nl/over-windesheim/persberichten/2012/november/sterkere-band-met-school-kan-studievertraging-en-uitval-voorkomen/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten